Santa Campaña

Fai que @s candidat@s paren polígonos no teu concello

Fai que @s candidat@s paren
polígonos no teu concello

FANCINE PARA A MANIFESTACIÓN

É permitido (e necesario) distribuir os contidos
Foi polo vento e Veu polo ar 2022+2023